logo

Esnaf vergi muafiyeti belgesi ile alıcı ve satıcıya kolaylık

Esnaf vergi muafiyeti belgesi ile alıcı ve satıcıya kolaylık

Devlet böyle bir imkânı sağlamış, fakat birçok kimsenin bu belgeden haberi dahi yok. Bu vesile ile evinde üreten, imal eden ve ticaretini yapan herkese kolaylık sağlanmış. Kısaca deniyor ki siz yeter ki üretin biz size her türlü kolaylığı sağlayalım. Böyle bir imkandan yaralanmak isteyenler kendisine en yakın vergi dairesine gidip belgesini alabilir. Aile ekonomisine katkıda bulunabilir.

Evde ürettiği malları internetten satanlara sağlanacak vergi muafiyeti için gerekli şartlar belirlendi. Evlerde imal ettikleri malları, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların vergi muafiyetinden yararlanması için vergi dairelerinden “esnaf vergi muafiyeti belgesi” alması gerekecek. Gelir Vergisi Kanunu’na göre bazı çalışanların gelir vergisinden muaf tutulmasına “esnaf muaflığı” adı veriliyor. Yeni yıldan itibaren yaklaşık bir milyon daha kalıcı olarak bu kapsama girecek. Esnaf muaflığından bir iş yeri açmadan giyim, süs eşyası gibi ürünler satanlar, musluk, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, traktör, sandalla ücret karşılığı taşıma yapanlar, evde dikiş, turistik eşya gibi üretim yapanlar yararlanabiliyor. Esnaf muaflığına ilişkin koşulları taşıyanlar ikamet ettikleri bölgedeki vergi dairesinden “esnaf vergi muafiyeti belgesi” alabiliyor. Gezici olarak piyango bileti satan, kapı kapı dolaşarak satış yapanlar gelir vergisinden muaf tutulurken, yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemeler üzerinden gelir vergisi alınır. Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar, hurda toplayıp satanlar da esnaf muaflığından yararlanabilir. Evde ürettiklerini satanlar bu yıl için 1144 lira sigorta ve sağlık primini yatırarak emekliliğe hak kazanabilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının hazırladığı Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, Gelir Vergisi Kanunu’nun bazı maddelerinde yapılan değişikliklerin açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Yapılan yasal değişiklikle, 1 Ocak 2021’den itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere evlerde üretilen malların internetten satışında esnaf muaflığı tanındı. Ayrı bir iş yeri açmadan ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmadan oturdukları evlerde imal ettikleri malları, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar “esnaf muaflığı” kapsamına alındı. Tebliğe göre, evlerde kendi el emekleriyle imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri bir iş yeri açmadan satanlar esnaf muaflığından faydalanabilecek.

Muafiyetten yararlanılması için ikametgahın bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak “esnaf vergi muafiyeti belgesi” alınacak. Bu belgeyi alarak esnaf muaflığından faydalananların 3 yılda bir tarha yetkili vergi dairelerine başvurarak durumlarını güncellemeleri önem taşıyor.

Türkiye’de kurulu bankalarda internetten gerçekleştirilen satış gelirlerinin tahsilini ve bu gelirleri üzerinden tevkifat yapılması için bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsili gerekecek. Bankalar da bu ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 4 gelir vergisi tevkifatı yapacak ve bir aya ilişkin aktarılan tutarlar üzerinden tevkif edilen vergileri beyan edip ödeyecek. Esnaf muaflığından yararlanan kişilerin bir veya üzeri işçi çalıştırdığı durumlarda tevkifat oranı yüzde 2 olacak. İndirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az 10 gün çalıştırılması gerekecek.

Bir takvim yılında elde edilen hasılatın 2021 yılı için 240 bin lirayı aşması halinde, içinde bulunulan takvim yılında esnaf muaflığından faydalanılabilecek, izleyen takvim yılının başından itibaren ise bu haktan yararlanılamayacak.

Muaflığa ilişkin şartları kaybedenler, izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilecek ve tekrar aynı muafiyetten faydalanamayacak. Birden fazla ürün imal edilerek internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması durumunda, elde edilen hasılatın ilgili yıl içinde geçerli olan tutarı aşmaması şartı, her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil, tüm ürünlerden elde edilen toplam hasılat için geçerli olacak.

Esnaf muaflığından faydalananların mükellefiyet tesisi, belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme gibi yükümlülükleri bulunmayacak.

İnternet üzerinden yapılan ihracata vergi muafiyeti: Öte yandan, tebliğle, elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle mal ihracatı kapsamında elde edilen kazançlarda indirim sağlanmasına ilişkin esaslar da düzenlendi. Buna göre, tam mükellef gerçek kişilerin, Gümrük Kanunu kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın yüzde 50’si, kazancın elde edildiği takvim yılına ait verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden indirim konusu yapılabilecek.

İlgili Gümrük Genel Tebliği uyarınca miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15 bin avroyu geçmeyen mallar için dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından elektronik ticaret gümrük beyannamesi düzenlenebileceğinden, miktar veya değer itibarıyla bu sınır içinde yer alan malların ihracatından elde edilen kazançlar beyanname üzerinden indirim konusu olabilecek.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için ihracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması, yıllık 800 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, yıllık 1 milyon 600 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, ihracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2 milyon 400 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması şartı aranacak.

Posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen mal ihracatı dışında, mükelleflerin başka şekillerde ihracat gelirlerinin olması, söz konusu indirimden yararlanmalarına engel teşkil etmeyecek.

Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi Nasıl Alınır?

Esnaf muafiyeti şartlarını sağladığınızdan emin olmanız halinde ikamet ettiğiniz bölgeye ait vergi dairesine giderek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde Esnaf Vergi Muafiyeti belgenizi edinebilirsiniz. Bu belgenin 3 yıl geçerlilik süresi mevcuttur.

Ev hanımlarına vergi muafiyeti başvurusu nasıl yapılır?

Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi Nasıl Alınır? Esnaf vergi muafiyet belgesi almak isteyenler, ikametgahlarının bulunduğu yerlerde bulunan yetkili vergi dairesine başvurarak esnaf vergi muafiyet belgesini alacaklardır.

Hangi esnafa vergi muafiyeti var?

Teklifle; çiftçiye vergi indirimi, cirosu 240 bin TL’nin altındaki 850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti, internet üzerinden para kazananlara vergi kolaylığı sağlanması öngörülüyor. Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak.

Esnaf muafiyet belgesi nasıl alınır?

Muafiyetten yararlanılması için ikametgâhın bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak “esnaf vergi muafiyeti belgesi” alınacak. Bu belgeyi alarak esnaf muaflığından faydalananların 3 yılda bir tarha yetkili vergi dairelerine başvurarak durumlarını güncellemeleri önem taşıyor.

Muafiyet belgesini kimler alabilir?

Yurt içi ve dışı müsabaka, kamplara katılacak milli sporcular, seyircisiz, profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler. – ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ve bu kişilerin yanlarında bulunan refakatçileri, sınav görevlileri.

Esnaf muafiyetinden kimler yararlanamaz?

Evde üretilen ürünlerin pazar takibi suretiyle satışını yapanlar, kermes, festival ve panayırlarda satışını yapanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca devamlılık arz edecek şekilde belirlenen yerlerde satışını yapanlar, esnaf muaflığından yararlanamaz.

Vergi indirimi aldığımı nasıl anlarım?

Bunun için öncelikle http://www.bmvdb.gov.tr/sites/engellilik-vergi-indirimi-basvuru-sorgulama-ekrani-hizmete-acilmistir linkine tıklamanız gerekmektedir. Ardında çıkan sorgulama sayfasında “Sorgulama için TC kimlik numarası giriniz” bölümüne sizden istenen bilgiyi giriniz.

Vergi muafiyet belgesi ile nerelerde satış yapılır?

İnternette satış yaparken vergi muafiyetinden, bir iş yeri açmadan kendi eviden ürettiği satan işletmeler yararlanabiliyor. Sanayi tipi ve seri üretim yapan herhangi bir alet kullanılmadan yapılan, tamamen el emeğine dayanan işler kanun kapsamında vergiden muaf tutulabiliyor.

E ticaret vergi muafiyeti nasıl alınır?

Vergi muafiyeti sınırı 30 bin TL Yani internet üzerinden satış yapıyorsanız 2020 yılında elde ettiğiniz gelirin 30 bin TL’lik kısmı için vergiden muaf olacaksınız. Önemli nokta, veri muafiyetinden yararlanabilmeniz için yıllık gelirinizin 220 bin TL’yi aşmaması gerekiyor.

Bağkur muafiyet belgesi nereden nasıl alınır? Şartları nelerdir?

Aylık gelirin brüt asgari ücretten az olduğu da aşağıda linki verilen Sigortalılık Muafiyet Belgesini Ziraat Odasına, Ziraat Odası’nın olmadığı yerde Tarım İl/İlçe Müdürlüğüne onaylatılarak belgelenir.

Vergi muafiyeti hangi durumlarda olur?

Gaziler, ev hanımları, şehit yakınları ve engelli bireylerin yanında dul ve yetimler de emlak vergisinden muaf kişiler arasındadır. Ayrıca başka bir evi ve geliri olmayan emekliler de emlak vergisinden muaf tutulabilir.

Muafiyet belgesi Nedir?

Ticari faaliyetler kapsamı 193 sayılı Gelir Vergisi kanununun 9’uncu maddesinde belirtilen esnaf muafiyet şartlarına uygun olan kişiler, “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi” alarak elde ettikleri gelir üzerindeki vergiden muaf olurlar.

Vergi muaflığı kime uygulanır?

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, bazı esnafların gelir vergisinden muaf tutulmasına esnaf muaflığı adı verilir. Kimi sanatlarla geçimini sağlayan vatandaşlar da bu muafiyetten yararlanabilir.

Ev hanımları nasıl vergi mükellefi olur?

Ev hanımlarının evde ürettikleri; tarhana, erişte, örgü işleri vs. işlerinden elde ettikleri gelirin 42.930 TL’ye kadar olan kısmı hazine tarafından karşılanmaktadır. Yani ev hanımlarının yılda 42.930 TL’ye kadar elde ettikleri gelirler artık vergiden muaf tutulacaktır.

Ev hanımlarına vergi muafiyeti ne kadar?

15/3/2019 tarihli ve 30715 sayılı 306 Seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. Bu tebliğ ile kadınların evlerinde ürettikleri ürünleri internetten satarak, yıllık toplam 30.000 TL’ye kadar esnaf muafiyeti / esnaf vergi muafiyeti tanınmıştır.

Vergi indirimi başvuru sonucunu nasıl öğrenirim?

Gelir vergisi için yapılan müracaatların ne aşamada olduğunu öğrenmek için vergi indirimi sorgulama hizmeti ile öğrenebiliriz. Bu hizmet için TC numaranızı ve soyadınızı boş kutucuğa girmeniz yeterlidir.

Vergi muafiyet belgesi ne işe yarar?

Esnaf vergi muafiyeti belgesi, esnaf muaflığına ilişkin şartları taşıyanlara talepleri halinde vergi dairelerince verilen belgedir. Bu belgeyi alan esnaf vergiden muaf tutulmaktadır. Belgenin süresi 3 yıldır ve 3 yılın sonunda yenilenmesi gereklidir.

Vergi muafiyet belgesi olan fatura kesebilir mi?

Esnaf muaflığından faydalananlar fatura düzenleyemezler. Vergiden muaf esnaftan alınan mal ve hizmetler için, malı ve hizmeti alan tarafından gider pusulası düzenlenir. Bu gider pusulası Vergi Usul Kanununun 234. Maddesine göre fatura yerine geçer. gib.gov.tr/dilekce/Esn_Vergi_Muaf_Bel_Alm_Dil.html

1659 Kez Görüntülendi. Etiketler: » »
#

SENDE YORUM YAZ

9+6 = ?